Formularz odstąpienia od umowyLPW S.A.

90-520 Łódź

ul. Gdańska 126/128

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000491563

NIP: 1050002094
REGON: 101715241

TEL. 42 665 97 33

E-MAIL: sklep.internetowy@prettygirl.pl
Adres do koresponencji:
MAGAZYN LPW S.A., SKLEP INTERNETOWY PRETTY GIRL
UL. WIGURY 21, 90-319 ŁÓDŹ

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Przesyłki prosimy kierować na adres:
MAGAZYN LPW S.A. SKLEP INTERNETOWY PRETTY GIRL
UL. WIGURY 21, 90-319 ŁÓDŹ